[Home]

Over Christmas-FM.Het ontstaan van Christmas-FM.

Christmas-FM heeft zijn ontstaan te danken aan twee Haagse dj's die met de kerst uit wilden zenden op de FM voor Den Haag, en daarom een radiostation wilden beginnen. Dit was in 2010.

Deze kerstzender moest een muziekmix van hits en oldies uit gaan zenden, met daarnaast de mooiste kerstmuziek. De bedoeling was om het oude vrije-radiogevoel daarbij een grote rol te laten spelen. Er werden speciale jingles gekocht; de plannen waren in een vergevorderd stadium. Vanwege een onbekende tegenslag lukt het desondanks niet om het station van de grond te krijgen. Er gingen geen uitzendingen de lucht in. Later blijkt dat de gebruikte FM-zender defect was.

[Foto,Christmas-FM 2010 FM- zender]

Er wordt besloten om te wachten tot de volgende kerst.

In 2011 begon men vroegtijdig met de voorbereidingen.Een professionele website werd online gezet, en er werden weer in volle gang plannen gemaakt voor het Haagse kerstradiostation.

Dit keer wordt echter wel besloten om alleen als online radiostation uit te zenden.Het uitzenden op de FM-band werd gelaten voor wat het was. Het resultaat mocht er zijn; de livestream zat de hele dag vol met luisteraars.Iedereen was duidelijk erg enthousiast over het station, en tegen het einde van 2012 kan men dan ook niet wachten om weer bij Christmas-FM uit te gaan zenden.

[Plaatje,Christmas-FM 2010 oude logo]

Echter in 2012 is er tot grote verbazing van luisteraars en dj's geen beweging te zien bij de Haagse kerstzender waar menhet voorgaande jaar met zoveel plezier naar hadgeluisterd en waarvoor veel radioprogramma's warengemaakt. Er zijnblijkbaar ook geen concrete plannen van de initiatiefnemers voor dit station. Ook blijkt dat de domeinnaam niet meer wordt gebruikt, en dat alles verder is afgesloten.

[Plaatje domein afgesloten]

In 2016 hebben wij in samenwerking met Rijswijkse en Haagseradio-ondernemers het domein van Christmas-FM aangekocht voor de ontwikkeling van een nieuwe kerstzender.

[Het huidige management wil hierbij het complete oude team van Christmas-FM bedanken voor hun inzet en het beschikbaar stellen van de bovenstaande informatie.]

Stay tuned!

Belangrijke opmerking: Christmas-FM is een zelfstanding station en heeft niets te maken met de Christmas FM die in Ierland uitzendt.

 

..Elke december ...


 

[Terug]